Гражданско дело 3076/2019 - Решение - 17-07-2019

Решение по Гражданско дело 3076/2019г.

                                                           Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 3049

 

                                               17.07.2019г., гр. Пловдив

 

                                               В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав в публично съдебно заседание на  четвърти юли   две хиляди и деветнадесета година, в състав :

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

СЕКРЕТАР: ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от председателя гр. дело № 3076 по описа на съда за 2019г., намира за установено следното :

         Субективно съединени  искове  с правно основание  чл. 150 от СК, предявени   от малолетните  А. и В. К.  чрез тяхната  майка и законен представител   Т.А.Л.,***   срещу  В.Р.К. ***    за изменение на присъдената до момента с решение № 1537/04.12.2017г. по гр.д.№ 2730/2017г., по описа на Пловдивски Окръжен  съд   издръжка от  180,00 лева на 300,00 лева  месечно за  детето  В. и от 230,00 лева  на 350,00 лева месечно за детето  А.  считано от завеждане на иска, ведно със законните последици досежно лихвата. Твърди се в молбата, че     от влизане в сила на предходното решение нуждите на двете деца от учебни пособия, храна и облекло са се увеличили.   Детето А. е в ………… клас и учи в м. п. в училище в П.  посещава уроци по м. и б. е. с оглед кандидатстване в гимназия, за които майката заплаща ежеседмични такси. Тренира и б. и., също с месечна такса. детето В. също посещава частни уроци по б. е. и м., за които също се заплаща.  двамата ползват и карти за градски транспорт,  желаят да посещават и курсове по а. е., но нямат достатъчно средства за това.  Майката е а., но твърди, че в момента дори няма к. и к. й е намаляла.  Ответникът работел като ………….. с големи месечни доходи. Претендират се разноски.

Ответникът  лично   по делото оспорва исковете по размер. Твърди, че  възнаграждението му не е достатъчно, за да удовлетвори исковата претенция. Според него не е настъпила трайна промяна в нуждите на двете деца с оглед краткия период от постановяване на досегашното решение за издръжка на децата. Твърди, че майката има голям брой недвижими имоти, от които може да издържа децата. Самият той имал големи месечни разходи по изплащане на задължения и консумативи.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното :

         Ответникът е баща на двамата ненавършили пълнолетие  ищци, което е видно от приложено  влязло в сила решение № 1537/04.12.2017г. по гр.д.№ 2730/2017г., по описа на Пловдивски Окръжен  съд, с което    ответникът е осъден   да плаща на  детето В. по 180,00 лева месечно, а за детето А. – по 230,00 лева месечно считано от 04.12.2017г. Оттогава са изминали 1 години и 6  месеца.  

         Приложени са 2 бр. уверения  от 26.09.2018 г.  от …………….,  според  които децата В. и А. К. са ученици там  през учебната 2018/2019г. – редовна форма на обучение.

         Приложена е касова бележка от 17.12.2018г. за заплатена сума от 320,00 лева за о. л. на детето В.К..

         Приложена е и епикриза на детето В. от 24.09.2018г. от ………………, според която същото е с  диагноза „…………………..“.

         Приложени са 2 бр. грамоти на А.К. от т. по ш., както и грамота на В.К. от състезание по м.

         Приложен е Нотариален акт № …………….г., според който майката Т.Л. е закупила  апартамент в гр. П.  с площ от 98,48 кв.м. Според приложени 3 бр.  удостоверения за настоящ адрес, майката живее на адреса на това закупено от нея жилище, заедно с двете деца на страните по делото.

         Приложени са още 2 бр. Нотариални актове от ……………г. и …………..г., според които майката заедно със с. си е придобила недвижими имоти  в гр. П.

         Приложени са Експертно решение на ТЕЛК и 2 бр. епикризи на р. на майката, които са неотносими към правния спор.

         Приложени са  още 9 бр. нотариални актове, според които майката Т.Л. е придобила самостоятелно или като съсобственик различни недвижими имоти.

         Приложен е Договор за наем на недвижим имот от 04.01.2019г., според който ответникът К. е наемател на  къща  в гр. С. с месечен наем от 650,00 лева. приложени са фактури за заплатен наем в този размер.

         Приложени са голям брой фискални бонове, които са неотносими към правния спор.

         Приложени са  2 бр. удостоверения за завършена учебна година от двете деца, според които същите имат отличен успех в училище.

         Приложена е и справка от ТД на НАП – П. от 22.05.2019г., според която   майката  Т.Л. е подала  годишна данъчна декларация за 2018г.  с доходи от с. п. в размер на 3 500,00 лева. Има 5 бр. недвижими имоти в гр. П.  Бащата В.К.  е работил до 23.04.2018г.  в …………… – гр. С. с месечен доход от около 2 300,00 лева.

 Ищцовата страна е  ангажирала  и гласни доказателства. От показанията на първия с.  Л. Л., б. на ищците се установява, че д. й  и в. живеят на бул.“В. А.“ от около една година, а преди това живеели  в по-малък апартамент на ул.“В.“. Живеели  само тримата в домакинството. В момента детето А. е к. за у. в А. г. след с. клас и е приет там да учи. Детето А. от малък имал  а. към всичко, като за това нямало  лечение и непрекъснато купуват  лекарства, които не се поемат от Здравна каса. Майката ги плащала. Месечно са  към 70 лв. и повече, зависи от състоянието му. Поставили  з. а. на детето, тъй като зъбите му не били  наред.  Зъбите не се оправили  и трябвало  да се сложат б., които стрували  около 3 000 лв. А. е отличен ученик и ш. Ходел и  на б. и. Навсякъде се плащало  – на ш. се плащали  по 70 лв. месечно и когато има т.,  се плащало  на частен урок по 20 лв. на час. Б. и. са 30 или 50 лв., но сега прекратил  и не ходел.   Всичките разноски за т. се поемали   от родителите – пътуване, храна, всичко.   Той ще продължи да тренира ш., р. п. е и имал  много м. и к. По м. тази година ходел  на уроци за подготовка.  За тях майката плащала  по 30 лв. на час. Ходел  всяка седмица. Също ходел за  по 20 лв. на уроци по л. веднъж седмично.   А. с майка си бил  на екскурзия в Р. и била   300 лв. екскурзията – за награда му била. Майка му давала  най-малко по 10 лв. за храна, на ден също давала  и на другото дете и по общо 15 лв. на ден отивали  за двете деца.  Напоследък майката е купувала маратонки, яке, дънки, фанелки, които не са евтини за момче на ……… г., за малкия също купувала, дори имал той  по-големи претенции от б. си.

На А. майката купила  компютър за 600 лв., защото му трябвал  за работата с ш.   Тази година посещавал   уроци по м. за 60 лв. на месец и се явил  на пробни матури с цена 12 лв. на явяване. В. тренирал и  г. Три пъти е ходил на състезания този месец и за това се платили  около 60 лв. на едно състезание.  На месец за тренировки заплащал  по 65 лв.   Учел   в …………………….., като имали  униформи и около 200 – 300 лв. струват униформите.    

Доходите на д. й  са от парите й като а. по с. д. Не   се е  интересувала какви са доходите й като а. Получавала  н. от един апартамент, но от една година не е получавала н. 

Т.   напуснала  к., защото нямало  кой да я плаща. Д. й  не е в добро здравословно състояние. С б. не била  добре. Имала  и други заболявания. Т. имала сега  ……… апартамента. Не знае  какъв н. вземала  от апартаментите.

Вторият с. на ищцовата страна  О. Л., л. на ищците установява, че  с. й  имала  здравословни проблеми и е д. Малко преди Великден лежала  заради т. п. и оттогава правела  периодично б. к. и се налагало   да поема м., които са х. д. на месец за около 30 лв. Другото, което открили  съвсем наскоро,  е а. на х. – което е д. о. и налагало  л. за ц. ж. с м., които са на месец по 35 лв. и се пиели  по схема. Не се поемали  от Здравна каса. В състояние е да обслужва ежедневните си нужди и да се грижи за двете деца.   Имала  проблеми и с р. с. й, защото преди време я б.  и р. й и.  и по 10 лв. стрували   м.  Т. имала  доходи от с. д. като а. Не са й високи месечните доходи. Имала  един апартамент, който е обявила в Интернет и за цялата година  имала  три, четири нощувки.

  На детето бащата закупил  телефон „Л.“ на стойност около 90 лв. и било  преди две, три години. 

         Не бяха представени  доказателства за задължения за издръжки на двамата родители към други деца. При тези обстоятелства съдът намира иска за доказан по основание – налице е изменение на обстоятелствата по смисъла на чл. 150 от СК, тъй като с оглед изминалия  повече от 1,5  -годишен период от определяне на предишния размер на издръжката са нараснали нуждите на имащите право на издръжка. Двете деца са ученици  и потребностите им от храна, облекло и учебни пособия  през изминалия, макар  и кратък   период  са се увеличили. Имат и ежедневни разходи за облекло, развлечения и други занимания. Ходят на платени ежеседмично частни уроци по б. е., м. и ш., както и на с., които се заплащат.

          По отношение на възможностите на ищцата -  същата може да осигури средства за издръжка на децата в размер на до 500,00 лева общо за двете  деца месечно според  доходите си от упражняване на а. п. и от наеми на жилищата, чийто с. или с. е.

          По отношение на възможностите на ответника. Същият е трудоспособен.  видно от събраните доказателства, представени по делото, работи като ………..  и може да реализира минимум месечен доход от 2 000,00 лева.  Плаща месечен наем от 650,00 лева за къща в гр. С.

         В настоящото производство следва да се извърши преценка на нуждите на децата и възможностите на родителите да осигуряват издръжка. Съгласно чл. 143 от СК, родителите дължат издръжка на непълнолетните си деца, независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си.      

         При така установеното от фактическа страна относно нуждите на двете  деца, материалните възможности на родителите и изминалия  сравнително кратък -  1,5  - годишен период от определяне н досегашния размер на издръжката, съдът счита, че за издръжката на децата са необходими и възможни средства в размер на общо 940,00 лева месечно. От тях бащата следва да заплаща общо 470,00  лева месечно –  от които – 210,00 лева месечно за детето В. и  260,00 лева месечно за детето А.,   а останалите средства, заедно с ежедневните грижи по отглеждане и възпитание следва да се осигуряват от майката. Безспорно – нуждите на двете деца са по-големи с оглед възрастта и способностите им, но с оглед събраните по делото  доказателства за  възможностите за трудово възнаграждение  на ответника,  съдът счита, че така определените увеличени размери на издръжка са максимално справедливи спрямо доходите на ответника.  Така – исковете ще се уважат до  тези   размери   с оглед възрастта и интересите, както и нарасналите потребности на двете деца,  и възможностите за доходи на ответника. Увеличението на издръжката  следва да се присъди от завеждане на иска – 22.02.2019г. до навършване на пълнолетие от двете деца  или до настъпване на друга установена в закона причина за изменение или прекратяване на издръжката.  Издръжката ще се присъди ведно със законна лихва  от падежа на всяка месечна вноска до окончателното изплащане.   За разликата над 210,00 лева до пълния предявен размер от 300,00 лева месечно за детето В., както и за разликата над 260,00 лева месечно до пълния предявен размер от 350,00 лева месечно за детето А., исковете ще се отхвърлят като недоказани.

         На основание чл. 78,ал.6 от ГПК ответникът следва да заплати по сметка на ПдРС държавна такса за уважената част от исковете в общ  размер на  86,40  лева. Ищците са претендирали разноски. Направили са такива в размер на 400,00 лева адвокатски хонорар. Съразмерно с  уважаването на  исковете, в полза на ищците ще се присъдят разноски в размер на 100,00 лева. 

 По изложените съображения съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И    :

 

         ИЗМЕНЯ размера на издръжката, постановена с Решение №   1537/04.12.2017г. по гр.д.№ 2730/2017г., по описа на Пловдивски Окръжен  съд,   която   В.  Р.  К., ЕГН  ********** ***  е осъден   да заплаща на  В.  В.  К., ЕГН  ********** чрез неговата майка и законен представител  Т.А.Л., ЕГН **********,***,  КАТО УВЕЛИЧАВА издръжката от 180,00 /сто и осемдесет/ лева месечно на 210,00 /двеста и десет/ лева месечно, считано от 22.02.2019г. до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на друга установена в закона причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена  вноска от деня на падежа до окончателното изплащане, КАТО ЗА РАЗЛИКАТА над 210,00 лева месечно до пълния предявен размер от 300,00 лева месечно ОТХВЪРЛЯ иска като недоказан.

ИЗМЕНЯ размера на издръжката, постановена с Решение №  1537/04.12.2017г. по гр.д.№ 2730/2017г., по описа на Пловдивски Окръжен  съд,   която   В.  Р.  К., ЕГН  ********** ***  е осъден   да заплаща на  А.   В.  К., ЕГН  **********   чрез неговата майка и законен представител  Т.А.Л., ЕГН **********,***,   КАТО УВЕЛИЧАВА издръжката от 230,00 /двеста и тридесет/ лева месечно на 260,00 /двеста и шестдесет/ лева месечно, считано от 22.02.2019г. до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на друга установена в закона причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена  вноска от деня на падежа до окончателното изплащане, КАТО ЗА РАЗЛИКАТА над 260,00 лева месечно до пълния предявен размер от 350,00 лева месечно ОТХВЪРЛЯ иска като недоказан.

         ОСЪЖДА   В.  Р.  К., ЕГН  ********** *** да заплати по сметка на ПдРС държавна такса върху увеличението в общ размер  86,40 /осемдесет и шест лева и четиридесет  стотинки/ лева, 

         ОСЪЖДА  В.  Р.  К., ЕГН  ********** ***   да заплати на  Т.А.Л., ЕГН ********** ***   направените разноски по делото  съразмерно с уважената част от исковете  в размер на 100,00 / сто/ лева.

         Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от  18.07.2019г.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР