Гражданско дело 2842/2019 - Решение - 26-07-2019

Решение по Гражданско дело 2842/2019г.

                                          Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   3177                  26 07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На  27 06 2019 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

Секретар : МАРИНА КЪНЕВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско  дело номер 2842 по описа за 2019 година,

 

Р     Е     Ш     И:

     ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между  Я.М.Ч. ЕГН ********** И В. С.Ч. ЕГН ********** *** на ****** година с Акт № ***** година на Община П., без да се произнася по въпроса за вината.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи брачното си фамилно име –Ч. .

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище ,находящо се в с. Ц. обл П. на съпругата В. С.Ч. ЕГН **********.

ОСЪЖДА Я.М.Ч. ЕГН **********, да заплати по сметка на ПРС сумата от 30лв /тридесет лева/, представляваща държавни такси за настоящото производство.

ОСЪЖДА В. С.Ч. ЕГН **********  , да заплати по сметка на ПРС сумата от 30 лв (тридесет лева), представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

         Решението подлежи на обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд  в 2 – седмичен срок  от съобщението за изготвянето му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./

 

Вярно с оригинала

С.Ч.