Гражданско дело 2764/2019 - Решение - 29-07-2019

Решение по Гражданско дело 2764/2019г.

       Р Е Ш Е Н И Е

 

            3198           29 07 2019година      гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                      3 брачен  състав

 

 на 02 07 2019 година

 

в публичното заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

СЕКРЕТАР: МАРИНА КЪНЕВА

като разгледа докладваното от председателя гр. д. № 2764 по описа

за   2019 г., намира за установено следното:          

 

               Производство по реда на Закона за защита срещу домашното насилие /ЗЗДН/.

***********************************************************

         По изложените съображения съдът

 

 

                                                Р Е Ш И:

 

         ЗАДЪЛЖАВА Д.М.У.Б. ,гражданин на Г. ,роден на *****в гр Е. ,Г. ,с настоящ адрес ***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо З.Д.Б. ЕГН ********** и дъщеря им И.Т.Е.Б. ЕГН **********,  за срок от 1 година.

Отстранява ответника Д.М.У.Б. ,гражданин на Г. ,роден на *****в гр Е. ,Г. от съвместно обитаваното от него ,съпругата и детето  им жилище ,находящо се в гр П. *********,  за срок от  1 година.

 

ЗАБРАНЯВА на Д.М.У.Б. ,гражданин на Г.,роден на *****в гр Е. ,Г. да приближава  пострадалите   лица З.Д.Б. ЕГН ********** и дъщеря им И.Т.Е.Б. ЕГН **********  ,   жилището , КОЕТО ОБИТАВАТ ,НАХОДЯЩО СЕ В гр. П. *******, местоработата и местата за  социални  контакти и  отдих  на пострадалото лице З.Д.Б. ЕГН ********** и дъщеря им И.Т.Е.Б. ЕГН **********  , за срок от  1 година.

НАЛАГА на Д.М.У.Б. ,гражданин на Г.,роден на *****в гр Е. ,Г.    ГЛОБА в размер на 200.00/двеста/ лева.

 ОСЪЖДА Д.М.У.Б. ,гражданин на Г.,роден на *****в гр Е. ,Г. да заплати по сметка на ПРС държавна такса в размер на 30.00/тридесет/ лева. 

 

        

         Решението подлежи на обжалване пред ПОС в 1-седмичен срок от връчването му на страните.

 

         Да се издаде заповед за защита, която заедно с копие от решението да се връчи на страните и  на съответното РУП – гр. П.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.