Гражданско дело 2228/2019 - Определение - 10-07-2019

Определение по Гражданско дело 2228/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 7820

 гр. Пловдив, 10.07.2019г.

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІV бр. състав в закрито съдебно заседание на десети  юли  две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА  КОСТАДИНОВА

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 2228 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         ***********************************************************

         По изложените съображения съдът

 

                                                ОПРЕДЕЛИ:

 

         ВРЪЩА исковата молба на И.Д.Б.  ЕГН ********** срещу А.Х.Б.,  ЕГН **********  с правно  основание чл. 127 АЛ.2 СК. с  вх. № 8820/06.02.2019г.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 2228/2019г. на ПРС-ІV брачен състав

Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.