Гражданско дело 1794/2019 - Решение - 04-07-2019

Решение по Гражданско дело 1794/2019г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер  2809             04.07.2019   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На четвърти  юли                                две хиляди и деветнадесета  година

В публично заседание на  първи  юли            две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

        Председател: ДИАНА  КОСТАДИНОВА

Секретар: София Чаушева

като  разгледа  докладваното  от  съдията

дело номер 1794                                                    по описа за     2019 година

 

                                               Р   Е   Ш   И  :

 

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Л.Г.Д. ЕГН ********** и Е.  Р.Д.  ЕГН **********,*** на ****, за който е издаден Акт за граждански брак № *****, изд. от община Р., област П., като дълбоко и непоправимо разстроен.

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо родените от брака деца С. Л. Д. ЕГН ********** и К. Л. Д. ЕГН ********** на  майката  Е.  Р.Д.  ЕГН **********

Определя местоживеенето на децата С. Л. Д. ЕГН ********** и К. Л. Д. ЕГН ********** при  майката Е.  Р.Д.  ЕГН ********** на  адрес: ***

 

ОПРЕДЕЛЯ режим за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между  бащата Л.Г.Д. ЕГН ********** и децата  С. Л. Д. ЕГН ********** и К. Л. Д. ЕГН **********, както следва:

- всяка първа и трета неделя от месеца, за времето от 10:00 ч. до 18 ч.в присъствието на чайката на децата, като децата бъдат вземани и връщани от бащата от и в дома им.

- на всяка нечетна  година – за  Великденските празници -  от 10.00 часа до 18.00 часа на  Разпети петък, в присъствието на  майката

- на всяка  четна  година – за Великденските празници – от  10.00 часа до  18.00 часа  на  Велика  събота, в присъствието на майката

- на всяка  нечетна  година – за  Коледните празници-  от 10.00 часа до  18.00 часа  на 25 декември, в присъствието на майката

- на всяка  четна  година – за  Коледните празници  -  от 10.00 часа  до 18.00 часа на  26 декември, в присъствието на майката.

 

ОСЪЖДА  бащата Л.Г.Д. ЕГН ********** да заплаща на малолетните си деца  С. Л. Д. ЕГН ********** и К. Л. Д. ЕГН **********  чрез тяхната майка и законен представител Е.  Р.Д.  ЕГН ********** месечна издръжка в размер на по 140 лв. /сто и четиридесет лева/ за всяко  едно  от децата, считано от датата на подаване на  исковата молба - 01.02.2019г.до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху  всяка просрочена вноска.

 

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата Е.  Р.Д.  ЕГН ********** ще носи предбрачната си фамилия Г.

 

         ПРЕДОСТАВЯ ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО  ЖИЛИЩЕ, находящо се в село Ч., община  Р.,  ******  на съпруга Л.Г.Д. ЕГН ********** след прекратяването на брака.

        

ОСЪЖДА  Е.  Р.Д.  ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 20 лв. (двадесет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Л.Г.Д. ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 20 лв. (двадесет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Л.Г.Д. ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 300 лв. (триста лева), представляваща заплатено  от  бюджета на съда  възнаграждение за  назначения  особен представител на  ответника в производството.

ОСЪЖДА Л.Г.Д. ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 403.20 лв. (четиристотин и три лева и двадесет стотинки), представляваща държавна такса, относно присъдената издръжка за  напред.

 

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд Пловдив, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                       

 

Районен съдия: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.