Гражданско дело 170/2019 - Определение - 22-07-2019

Определение по Гражданско дело 170/2019г.

               

            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е   № 8240

 

                                     град Пловдив, 22.07.2019 година

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІV брачен състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори юли  две хиляди и деветнадесета година, в състав:                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА  КОСТАДИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 170/2019 година по описа на Районен съд – Пловдив,  ІV брачен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

****************************************************************

 

 По гореизложените съображения и поради липсата на компетентност, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д. № 170/2019г. по описа на Пловдивския районен съд, ІV– ти брачен състав  по    ИСК  с правно  основание  по чл. 127а ал.2  от  СК, предявен  от Р.Н.М. ЕГН ********** чрез адв. Г.  П. в качеството на н. пр. пр. против Ч. А. А. ЕГН **********, поради неподсъдност на делото на  Районен съд- Пловдив и липса на международна  компетентност да  го разгледа.

 

Определението подлежи на обжалване от страните  в производството с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок  от  узнаването  за него.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Диана  Костадинова

 

 

Вярно с оригинала!

КЯ