Гражданско дело 1602/2019 - Решение - 30-07-2019

Решение по Гражданско дело 1602/2019г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер         3228                30.07.2019   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Районен съд -  Пловдив                                                             І брачен състав

На тридесети юли две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  1602                                                  по описа за   2019 година

 

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Е.А.С., с ЕГН **********,*** и П.А.С., с ЕГН **********, с  адрес: *** на ***г. с Акт за граждански брак № ***-***/***г., като дълбоко и непоправимо разстроен.

ОСЪЖДА бащата П.А.С., с ЕГН ********** да заплаща на А.П.С., с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Е.А.С., с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/, считано от 30.01.19г. до настъпване на законоустановена причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния предявен размер от 300 лв.

ОСЪЖДА бащата П.А.С., с ЕГН ********** да заплаща на Г.П.С., с ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител Е.А.С., с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/, считано от 30.01.19г. до настъпване на законоустановена причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния предявен размер от 350 лв.

ОСЪЖДА бащата П.А.С., с ЕГН ********** да заплати на А.П.С., с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Е.А.С., с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/, считано от 30.01.18г. до 30.01.19г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от влизане на решението в сила, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния предявен размер от 300 лв.

ОСЪЖДА бащата П.А.С., с ЕГН ********** да заплати на Г.П.С., с ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител Е.А.С., с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/, считано от 30.01.18г. до 30.01.19г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от влизане на решението в сила, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния предявен размер от 350 лв.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.49, ал.4 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на децата А.П.С., с ЕГН ********** и Г.П.С., с ЕГН ********** на майката Е.А.С., с ЕГН **********, като определя местоживеене на децата при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения между децата А.П.С., с ЕГН ********** и Г.П.С., с ЕГН ********** и бащата П.А.С., с ЕГН ********** както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя, с преспиване, като бащата взима децата и ги връща в дома на майката; два дни по Коледа и Нова година; две седмици през лятото, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

ПОСТАНОВЯВА съпругата Е.А.С., с ЕГН ********** да възстанови предбрачното фамилно име, а именно: Б..

След развода съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

ОСЪЖДА П.А.С., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 735,00 лева /седемстотин тридесет и пет лева/, представляващи дължими държавни такси по настоящото производство.

ОСЪЖДА Е.А.С., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 15,00 лева /петнадесет лева/, представляващи дължими държавни такси по настоящото производство.

ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението съгласно чл. 242 ал.1 от ГПК в частта относно присъдената издръжка.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

СЪДИЯ: /п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.