Гражданско дело 1546/2019 - Решение - 03-07-2019

Решение по Гражданско дело 1546/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  2799                     03 07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      ІV брачен  състав

 

На   01 07 2019 година в  публично заседание в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

 

Секретар:  София Чаушева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско  дело номер 1546 по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

               Производството е образувано по иск с правна квалификация чл. 127а  ал.2 от СК, предявен  от С.Д.Я.  ЕГН ********** ПРОТИВ С.Б.Я. ЕГН ********** ..

*****************************************************************

Мотивиран от изложеното, Съдът

 

                            Р         Е         Ш         И:

 

РАЗРЕШАВА ОДП град П. да издаде паспорт за задгранично пътуване на детето С. С. Я. ЕГН **********, без да е необходимо за целта съгласието на бащата С.Б.Я. ЕГН **********.

РАЗРЕШАВА на детето С. С. Я. ЕГН **********,   да пътува извън пределите на Република България, с майка си С.Д.Я.  ЕГН **********, ПО ПОСОКА  - страните от Европейския съюз, В., Т., А., М., Ч. г., Б. и Х., Х., Ш. Л., М., Т., о. Б., Е., Т., М., Д. и К., за времето: почивните дни от седмицата - събота и неделя, по времето на официалните празници за страната, определени от Министерския съвет, както по времето на всички ученически ваканции на детето, начиная от постановяване на решението до навършване на пълнолетие на детето,  без да е необходимо за целта съгласието на бащата С.Б.Я. ЕГН ********** .        

 

         ОСЪЖДА С.Б.Я. ЕГН ********** , да заплати по сметка на ПРС сумата от 30 лв. /тридесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

На основание чл 127 ал 4 ГПК допуска предварително изпълнение на решението .

 

Решението може да се обжалва с жалба пред Окръжен съд Пловдив в 2-седмиченд   срок от съобщаването на страните.   

 

   

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

    Вярно с оригинала

    С.Ч.