Гражданско дело 148/2019 - Определение - 02-07-2019

Определение по Гражданско дело 148/2019г.

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №7312

 

02.07.2019г.., гр. Пловдив

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГК, XVII – ти съдебен състав в закрито съдебно заседание на 02.07.2019г. в състав:

 

           

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

 

            като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 148  по описа за 2019г. на съда, за да се произнесе взе предвид следното.

            ………………………………………………………………………………………….

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по компетентност на РС – Ч..

 

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                               СЪДИЯ:/п/ Веселин Атанасов

Вярно с оригинала.

Е.Л.