Гражданско дело 14501/2019 - Решение - 28-10-2019

Решение по Гражданско дело 14501/2019г.

                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  4117                                  28.10.2019 година                             град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, II граждански състав, в публично заседание на двадесет и шести септември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА                                            

при участието на секретаря Десислава Кръстева и прокурора Магда Симеонова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 14501 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

************************************************************************

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА настаняването по съдебен ред на непълнолетния Л. Р. П. с ЕГН: **********, роден на ***г. от майка –Н.И.Д. с ЕГН: ********** и баща-Р.И.П. с ЕГН: **********  в *** на адрес *** за срок до навършване на пълнолетие.

 

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане”- Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

                                                           

                                                            СЪДИЯ : /п/ Диляна Славова

 

 

Вярно с оригинала!

Д. К.