Гражданско дело 13966/2019 - Определение - 28-08-2019

Определение по Гражданско дело 13966/2019г.

                                                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е   № 9614

 

                                               Гр. Пловдив, 28.08.2019г.

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав в закрито заседание на двадесет и осми август две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

         Като разгледа докладваното от съдията  гр. дело №  13966  по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Мотивиран от изложеното, съдът

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

 ВРЪЩА молбата на М.С.М., ЕГН ********** *** с правно основание чл. 4 от ЗЗДН.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 13966/2019г. на ПдРС, ІІ бр. състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – гр. Пловдив в 1-седмичен срок от връчването му на молителя.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР