Гражданско дело 12763/2019 - Определение - 31-07-2019

Определение по Гражданско дело 12763/2019г.

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

8531

31.07.2019 година, град Пловдив

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, в закрито заседание на тридесет и първи юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ

************************************************************************************************************************************************************************************************

            Така мотивиран, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

            ВРЪЩА молба за ****** вх. № *******., подадена от К.Г., лично и като законен представител на децата си Л.Л. и А.Л. срещу П.Л..

            ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 12763 по описа за 2019 г. на Районен съд- Пловдив, XIV гр.с.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на молителите, чрез процесуалния представител.

 

СЪДИЯ:/п/

                                                                                         / Тоско Ангелов /

 

Вярно с оригинала.

Р.М.