Гражданско дело 11594/2019 - Определение - 21-08-2019

Определение по Гражданско дело 11594/2019г.

 

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 9393

 

21.08.2019г.., гр. Пловдив

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – ГК, XVII – ти съдебен състав в закрито съдебно заседание на 21.08.2019г. в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

 

            като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ гражданско дело № 11594 по описа за 2019г. на съда, за да се произнесе взе предвид следното.

            -------------------------------------------------------------------------------------------

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ВРЪЩА искова молба № 45860/11.07.2019г

            ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

 

            Определението подлежи на обжалване с частна въззивна жалба пред Окръжен съд – гр. Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването на ищеца.

 

                                                              

СЪДИЯ:/п/ Веселин Атанасов

 

Вярно с оригинала.

Е.Л.