Гражданско дело 11115/2019 - Определение - 07-08-2019

Определение по Гражданско дело 11115/2019г.

 

     ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 8925                               Година 07.08.2019                   Град ПЛОВДИВ

 

Пловдивски  Районен съд                                                                   ХІІІ гр. състав

На  седми август                                                                                   Година 2019

В закрито заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр. дело номер 11115 по описа за 2019 година

Производството е по чл.232 от ГПК.

            С писмена молба от ……... ищецът по делото Т.З.Б. ЕГН **********, с постоянен адрес: ***,  е заявила че оттегля молбата си и моли съда да прекрати производството по делото.

            Съдът счита, че са налице предпоставките на чл.232 от ГПК.

С оглед на горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по гражданско дело № 11115 по описа за 2019  г. на ПРС, ХІІІ гр. с. поради оттегляне на исковата молба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от връчване на съобщението на молителя.

 

 

        РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева- Гургова.

 

Вярно с оригинала.

М.Х.