Гражданско дело 10971/2019 - Определение - 02-07-2019

Определение по Гражданско дело 10971/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 7337

02.07.2019 г., град  Пловдив

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХІV граждански състав, в закрито заседание проведено на втори юли две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 10971 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

*******************************************************************************************************************************************************

            Водим от горното и на основание чл. 122 ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 10971 по описа за 2019 година по описа на ПРС, XIV гр.с.

ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ с РС-Ц., за разглеждане на молба (наименувана жалба) подадена на 17.06.2019г. от В.Д.С. срещу Б.К.П., по която е образувано гр.д.282 от 2019 г. по описа на РС-Ц., преобразувано в гр.д. № 10971 по описа за 2019 година на ПРС, XIV гр.с.   

ИЗПРАЩА ДЕЛОТО на Пловдивски окръжен съд.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

                                                                                                          / Тоско Ангелов /

 

Вярно с оригинала.

Р.М.