Гражданско дело 10854/2019 - Решение - 25-10-2019

Решение по Гражданско дело 10854/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 4099

 

гр. Пловдив, 25.10.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Пловдивски районен съд, ІІ-ри гр. състав в закрито съдебно заседание на двадесет и пети октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Славова гражданско дело № 10854 по описа на съда за 2019г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            ************************************************************************************

Мотивиран от горното съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 3510 от 16.09.2019г., постановено по гр. дело № 10854/2019г.по описа на ПРС, ІІ – ри гр. състав, като в мотивите и диспозитива на същото следва да се чете ************ гр. П., ул. „К. ш.“ № *, вместо погрешно  посочено името и адреса на центъра - *********** гр. П., ул. „Г. Г.“ № **.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пловдивския окръжен съд в 1 – седмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                       Районен съдия: /п/ Диляна Славова                                      

                                                               

 

 

 

Вярно с оригинала!

Д. К.