Гражданско дело 10825/2019 - Определение - 22-07-2019

Определение по Гражданско дело 10825/2019г.

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№.8107            22.07.2019 г.                                           гр. Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,  XVIII гр. състав, в закрито заседание  на 22.07.2019 г. в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело 10825/2019 г. по описа на ПдРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

…………………………………………………………………………………

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 10825 по описа за 2019 г. на  Районен съд- Пловдив.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – град Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

Препис от Определението да се връчи само на ищеца, чрез пълномощника адвокат И. на съд. адрес, посочен в ИМ.

 

След влизането му в сила, делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд – град Бургас.

                                                               

 

 

СЪДИЯ:/п./Н.С.

 

Вярно с оригинала.

К.К.