Гражданско дело 10706/2019 - Решение - 23-07-2019

Решение по Гражданско дело 10706/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3133                                   23.07.2019 година                            град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІІ граждански състав, в публично заседание на седемнадесети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА                                                             

при участието на секретаря Десислава Кръстева и прокурора Магда Симеонова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 10706 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 26, ал. 1 във вр. чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за закрила на детето.

******************************************************************************

Поради изложеното, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ДОПУСКА настаняването по съдебен ред на **** А.М.Ч. с ЕГН: **********, р. на ***г. от м. – Г.Й.Ч. с ЕГН: ********** и б. – М.Г.Ч. с ЕГН: ********** в ****************** на И.П.Н. и С.Д.Н. за срок от две години.

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане” – Р. да осъществява контрол след допускане на настаняването.

Решението подлежи на незабавно изпълнение, като същото може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Диляна Славова

 

Вярно с оригинала!

КЯ