Гражданско дело 10702/2019 - Заповед за защита - 08-11-2019

Заповед за защита по Гражданско дело 10702/2019г.

ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА

 

                        гр. Пловдив, 08.11.2019 година.

 

Председателят на Пловдивски районен съд, ХІХ-ти граждански състав, на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за защита срещу домашното насилие, като констатира, че Решение от 08.11.2019 г., постановено по гр. дело № 10702/2019 година подлежи на изпълнение разпореди да се издаде следната:

 

З А П О В Е Д

 

ЗАДЪЛЖАВА Т.П.Ц. с ЕГН **********,***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо сина си Е.Ц.Х. с ЕГН **********.

ОСЪЖДА Т.П.Ц. с ЕГН **********,***, да заплати в полза на Районен съд – Пловдив сумата от 25 лв. държавна такса по производството.

НАЛАГА на Т.П.Ц. с ЕГН **********,***, глоба в размер на 200 лв.

Св.:

Тази заповед се издаде на Е.Ц.Х. с ЕГН **********, представлявано от неговия баща Ц.Е.Х. с ЕГН **********,***.

 

При неизпълнение на настоящата заповед на Съда, полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата, съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗЗДН.                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                                                                             /Таня Букова/