Гражданско дело 10588/2019 - Определение - 01-07-2019

Определение по Гражданско дело 10588/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 7248

 

гр. Пловдив, 1.07.2019 г.

 

         РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ, I бр. състав, в закрито съдебно заседание в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 10588 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

         Производството е по чл.49 СК.

         ……………………………………………………………………………

 

Поради това и на основание чл.232 от ГПК съдът  

          

                                                        О П Р Е Д Е Л И:

           

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 10588/19г., I брачен състав при Районен съд – Пловдив поради оттегляне на иска.

                  

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Т. Маслинкова

 

 

 

         Вярно с оригинала.

С.А.