Гражданско дело 10323/2019 - Определение - 16-07-2019

Определение по Гражданско дело 10323/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 7917

 

                                             16.07.2019 г.,   гр. Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, III граждански състав, в закрито съдебно заседание на шестнадесети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛА КЪРПАЧЕВА        

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 10323  по описа на съда за 2019 г., констатира следното:

 

Производството е по реда на чл.129, ал.3 ГПК.

………………………………………………………………………….

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 40851/20.06.2019 г., подадена от М.Г.М., ЕГН: **********, Т.М.Г., ЕГН: **********, П.Г.М., ЕГН: **********, Д.Г.К., ЕГН: **********, Я.М.Я., ЕГН: ********** и Л.М.П., ЕГН: ********** срещу Е.П.М., ЕГН: ********** и Д.П.П., ЕГН: **********.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 10323 по описа за 2019 г. на Районен съд Пловдив, III граждански състав

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на ищците.

            Препис от настоящото определение да се връчи на ищците.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./ В. К.

 

Вярно с оригинала.

К. К.