Гражданско дело 10114/2019 - Решение - 11-07-2019

Решение по Гражданско дело 10114/2019г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер   2929                        11.07.2019   Година                  Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      IV брачен състав

На единадесети  юли                            две хиляди и деветнадесета  година

В публично заседание на десети  юли              две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 10114                                                        по описа за 2019 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

           

************************************************************

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Е.И.А.-С. ЕГН ********** и К.Г.С., ЕГН **********, сключен на ***** в гр. С., обл.П., за който е издаден Акт за граждански брак № *****, издаден от Община С., обл. П. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

                 

Страните  нямат придобити недвижими имоти по време на брака си имащи статут на СИО.

 

 По време на брака страните са придобивали лични вещи и такива свързани със професионалното им занимание, които са индивидуална собственост на всеки един от тях и към момента на фактическата си раздяла, т.е. завеждането на делото са си ги разделили доброволно и нямат претенции един към друг спрямо тях.

 

 Семейното жилище, представляващо къща находя ща се в:   гр.С., ****** ще се ползва от съпругата Е.И.А.-С. ЕГН **********  след прекратяването на брака.

 

След прекратяване на брака съпрузите не си дължат издръжка.

 

След прекратяване на брака съпругата Е.И.А.-С. ЕГН ********** ще носи   предбрачното си фамилно име –А.

 

ОСЪЖДА Е.И.А.-С. ЕГН ********** да заплати 10 лв. /десет лева/ по сметка на Районен съд - Пловдив, представляваща държавна такса в производството.

 

ОСЪЖДА К.Г.С., ЕГН ********** да заплати 10 лв. /десет лева/ по сметка на Районен съд - Пловдив, представляваща държавна такса в производството.

 

 

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

      

                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.