Гражданско дело 9371/2018 - Решение - 23-07-2019

Решение по Гражданско дело 9371/2018г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

     3141              /23.07.2019г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                                    ІV брачен състав, в открито заседание на  двадесет и шести  юни  2019 година, в състав:

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:   ДИАНА  КОСТАДИНОВА

 

секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 9371 по описа за 2018 година

намери за установено следното:

 

         ………………………………………………………………………….

           По изложените съображения, Съдът     

    

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Е.  Я.  Я.  ЕГН ********** иск срещу Т.З.Б.  ЕГН **********  за промяна в постановените с Решение № 80 от 07.08.2017 година, постановено  по гражданско дело № 250/2017г. на IІ-ри  състав по описа на П. Р. с., влязло в сила на 07.08.2017 година, мерки относно родителските права спрямо детето Р.  Е.  Я.  ЕГН **********. 

 

ОСЪЖДА Е.  Я.  Я.  ЕГН **********  да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от  50,00 лв. /петдесет  лева/, представляваща окончателна държавна такса за настоящото производство.

 

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне, пред Пловдивския Окръжен съд.

 

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Д.Костадинова

Вярно с оригинала.

ТР