Гражданско дело 8629/2018 - Решение - 10-08-2018

Решение по Гражданско дело 8629/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 3121

гр. Пловдив, 10.08.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Районен съд - Пловдив, Vбр. състав в закрито съдебно заседание на 10.08.18г. в състав:

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 8629 по описа на съда за 2018г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

********************************************************

Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2965 от 25.07.2018г., постановено по гр. дело № 8629/2018г., като в съдебния акт да се чете: ОСЪЖДА Н.И.Г., ЕГН: ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 183,60 лева /сто осемдесет и три лева и шестдесет стотинки/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство. вместо: ОСЪЖДА М.А.З., ЕГН: ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 183,60 лева /сто осемдесет и три лева и шестдесет стотинки/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

Решението е окончателно.

       

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ : /П./  ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Вярно с оригинала.

Д.Н.