Гражданско дело 8476/2018 - Определение - 01-08-2018

Определение по Гражданско дело 8476/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 7815

гр. Пловдив, 01.08.2018 г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V бр. състав, в закрито съдебно заседание на 01.08.2018  г. в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЛИЛИЯ МИТЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 8476 по описа за 2018 г., взе предвид следното:

 

***************************************************************

Предвид посоченото и на основание чл. 130 ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

ВРЪЩА ИСКОВА МОЛБА вх. № 31733/28.05.2018 г., предявена от Н.И.Д. с ЕГН ********** срещу Е.В.С. с ЕГН **********.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 8476 по описа на ПРС за 2018 година.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му с частна жалба пред Окръжен съд Пловдив.

Препис от определението да се връчи на ищцата.

 

СЪДИЯ: /п./ Лилия Митева

 

            Вярно с оригинала

            С.Ч.