Гражданско дело 754/2018 - Решение - 03-08-2018

Решение по Гражданско дело 754/2018г.

                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 3083

Гр. Пловдив, 03 08 2018 година

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 3-ти БРАЧЕН състав, в публично заседание на  03 08 2018 година в следния състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

Секретар: ДИАНА НАЙЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 754  по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

********************************************************

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОТХВЪРЛЯ на С.С.Ч. ЕГН ********** ПРОТИВ Т.Т.Д. ЕГВ ********** в качеството и на майка и законен представител на малолетната А. С. Ч.ЕГН ********** ,на основание чл 150СК

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ПОС в 14–дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ /п./ НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Вярно с оригинала.

Д.Н.