Гражданско дело 6105/2018 - Решение - 06-08-2018

Решение по Гражданско дело 6105/2018г.

 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 3101

гр. Пловдив, 06.08.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Районен съд - Пловдив, І бр. състав в закрито съдебно заседание на 06.08.18г. в състав:

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 6105 по описа на съда за 2018г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

………………………………………………………………………………

Мотивиран от горното съдът

Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 3035 от 31.07.2018г., постановено по гр. дело № 6105/2018г., като в съдебния акт да се чете: ПРЕДОСТАВЯ на двамата съпрузи по взаимно съгласие до прекратяване на наемните правоотношения ползването на семейното жилище, находящо се в *** вместо: ПРЕДОСТАВЯ на С.М.Б., ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се в ***, което е под наем.

Решението е окончателно.

       

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.