Гражданско дело 5522/2018 - Определение - 03-08-2018

Определение по Гражданско дело 5522/2018г.

 

     

 

              О   п    р    е   д   е   л   е   н   и   е  № 7904/ 03.08.2018Г.

 

                   град Пловдив, 03 08 2018 година

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 3 брачен състав, в закрито съдебно заседание на 03 08 2018 година, в състав:

                                      

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

ПРС 3 бр с ,като разгледа гр д 5522/2018 година по описа на ПРС - 3 брачен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

******************************************************************

 

                                  О П Р Е Д Е Л И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 5522/2018година по описа на Районен съд - Пловдив, 3 бр.с.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Пловдив в 1-седмичен  срок от съобщаването му.

                

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П./ НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

Вярно с оригинала.

Д.Н.