Гражданско дело 4033/2018 - Решение - 02-08-2018

Решение по Гражданско дело 4033/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   3070                  02 08 2018 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   26 06 2018 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: ДИАНА НАЙЧЕВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 4033 по описа за 2018 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

***********************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Е. А. К. ЕГН ********** И Е.М.К. ЕГН **********  , сключен на ****   година в гр. П., област П.,  за което е съставен Акт за граждански брак №  **** година  – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на Община П.,ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

1.    Сключеният  между страните граждански брак на от ****, за което е съставен акт за граждански брак № ****, на ***, град П., да бъде прекратен по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ .

2.    Страните се споразумяват ползването на семейното жилище по смисъла на СК, находящо се в гр.П., бул.*****, след прекратяването на брака, да бъде предоставено на съпруга  Е.М.К., ЕГН **********.

3.    Страните се споразумяват, след прекратяване на брака съпругата Е.А.К., ЕГН **********, да носи брачното си фамилно име -К..

4.    Страните са здрави и работоспособни, поради което след прекратяване на брака никоя от тях няма да дължи издръжка на другата.

5.    Придобитите по време на брака движими вещи съпрузите са  поделили доброволно.

6.    Разноските се поемат от страните така както са направени.

             ОСЪЖДА Е. А. К. ЕГН **********, да заплати по сметка на ВСС сумата от 20 лв. / двадесет лева  /, представляваща държавни такси по настоящото производство

ОСЪЖДА Е.М.К. ЕГН **********  , да заплати по сметка на РС Пловдив сумата от 20 лв. /двадесет  лева /,

           Решението не подлежи на обжалване  

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Недялка Вълчева

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.