Гражданско дело 375/2018 - Определение - 28-03-2018

Определение по Гражданско дело 375/2018г.

ПРОТОКОЛ

№3189/28.03.2018

 

Година 2018                                                                      Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                 VІІІ гр. състав                                 

На двадесет и осми март                                          година 2018

В публично заседание в следния състав:

                                                               Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Секретар: Вера Тодорова

Сложи за разглеждане, докладваното от съдията

Гражданско дело номер 375 по описа за 2018 година.

На поименното повикване в 15:15 часа се явиха

След изпълнение на процедурата по чл. 142, ал. 1 ГПК.

……………………………………………………………………………………………………….

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 375/2018 год., по описа на ПРС, VІІІ гр. състав.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 15:19 часа.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

                                                            СЕКРЕТАР:/П/

 

Вярно с оригинала!

В.Т.