Гражданско дело 3320/2018 - Определение - 04-07-2019

Определение по Гражданско дело 3320/2018г.

                                           О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е  № 7470

 

                                      04.07.2019 г., гр. Пловдив

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в закрито заседание на  четвърти юли  две хиляди и  деветнадесета година , в състав :

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 3320  по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното :

         С ОПРЕДЕЛЕНИЕ В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ ОТ 11.12.2018Г. ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО Е БИЛО СПРЯНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 229,ал.1,т.1 от ГПК по общо съгласие на страните.

До момента никоя от страните не е поискала възобновяването му. Изтекъл е предвиденият в чл. 231, ал.1 от ГПК шестмесечен срок от спиране на делото. Производството по делото на горното основание следва да бъде прекратено.

         Ето защо съдът

 

                                      О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

         НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 231, АЛ.1 ОТ ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №  3320/2018 г. на ПРС – ІІ бр. състав.

         Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР