Гражданско дело 3318/2018 - Решение - 20-08-2018

Решение по Гражданско дело 3318/2018г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер        3145                 20.08.2018   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На двадесети август две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание на двадесет и шести юни две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  3318                                                   по описа за   2018 година

 

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Р.К.П., с ЕГН **********, с адрес: *** и С.Н.Х. - П., с ЕГН **********, с адрес: *** на ***г. с Акт за граждански брак № *** – ***/***г., като дълбоко и непоправимо разстроен без да се произнася по въпроса относно вината.

ОСЪЖДА бащата Р.К.П., с ЕГН ********** да заплаща на Д. Р. П., с ЕГН ********** и Г. Р. П., с ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител С.Н.Х. - П., с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на по 200,00 лв. /двеста лева/ за всяко от децата, считано от 01.03.18г. до настъпване на законоустановена причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата относно претендираната за Д. Р. П., с ЕГН ********** издръжка до пълния предявен размер от 250 лв.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.49, ал.4 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на децата Д. Р. П., с ЕГН ********** и Г. Р. П., с ЕГН ********** на майката С.Н.Х. - П., с ЕГН **********, като определя местоживеене на децата при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения между децата Д. Р. П., с ЕГН ********** и Г. Р. П., с ЕГН ********** и бащата Р.К.П., с ЕГН ********** както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, за времето от 10.00 часа в събота до 18,00 часа в неделя, с преспиване; по 10 дни през лятото през всеки от месеците юни, юли, август, във време, което не съвпада с ползвания платен годишен отпуск от майката; по други поводи и празници при предварителна уговорка между двамата родители и с изричното съгласие на майката; майката има право по всяко време да се свързва по телефона с децата.

ПОСТАНОВЯВА съпругата С.Н.Х. - П., с ЕГН ********** да възстанови предбрачното фамилно име, а именно: Х..

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в *** на С.Н.Х. - П., с ЕГН **********.

След развода съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

РАЗРЕШАВА на ненавършилите пълнолетие Д. Р. П., с ЕГН **********, роден на ***г. и Г. Р. П., с ЕГН **********, родена на ***г. да пътуват многократно извън пределите на Република България до *** *** *** *** ***, *** *** и *** ***, придружавани от майка си С.Н.Х. - П., с ЕГН ********** за срок до 30.05.2021г., без съгласието на бащата Р.К.П., с ЕГН **********.

ОСЪЖДА Р.К.П., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 601,00 лева /шестстотин и един лева/, представляващи дължими държавни такси по настоящото производство.

ОСЪЖДА С.Н.Х. - П., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 25,00 лева /двадесет и пет лева/, представляващи дължими държавни такси по настоящото производство.

ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението съгласно чл. 242 ал.1 от ГПК в частта относно присъдената издръжка.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.