Гражданско дело 3224/2018 - Определение - 11-04-2018

Определение по Гражданско дело 3224/2018г.

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е №3630

 

11.04.2018г., гр. Пловдив

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – ГК, XVII – ти съдебен състав в закрито съдебно заседание на 11.04.2018г. в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

 

            като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ гражданско дело № 3224 по описа за 2018г. на съда, за да се произнесе взе предвид следното.

            Производството е по реда на чл.129, ал.3 ГПК.

            ……………………………………………………………………………………….

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ВРЪЩА искова молба вх. № 12767/28.02.2018г. подадена от М.К.П. и Г.Н.П. против О.Р.Б. и З.А.Б.

            ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

 

            Определението подлежи на обжалване с частна въззивна жалба пред Окръжен съд – гр. Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването на ищците.

 

                                                              

СЪДИЯ:/п./В.А.

 

            Вярно с оригинала.

            КК