Гражданско дело 2665/2018 - Решение - 25-02-2019

Решение по Гражданско дело 2665/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 757

гр. Пловдив, 25.02.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Районен съд - Пловдив, I бр. състав в закрито съдебно заседание на 25.02.19г. в състав:

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 2665 по описа на съда за 2018г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

************************************************************

Мотивиран от горното съдът

Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 70 от 08.01.2019г., постановено по гр. дело № 2665/2018г., като от съдебния акт заличава текста: ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се с. М. ул. ***** на И.И.С., ЕГН **********.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.                                                    

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п./ Т. Маслинкова

 

Вярно с оригинала.

М.К.