Гражданско дело 2665/2018 - Решение - 08-01-2019

Решение по Гражданско дело 2665/2018г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер         70                  08.01.2019   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Районен съд - Пловдив                                                      І брачен състав

На осми януари две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание на пети декември две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

 

                                                    Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  2665                                                    по описа за   2018 година

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между И.И.С., ЕГН **********, с адрес: *** и М.Н.С., с ЕГН **********, с адрес: *** на ***г. с Акт за граждански брак № ***-***/***г., като дълбоко и непоправимо разстроен без да се произнася относно вината.

ПОСТАНОВЯВА съпругата М.Н.С., с ЕГН ********** да запази брачното фамилно име, а именно: П..

ОТХВЪРЛЯ иска на М.Н.С., с ЕГН ********** да бъде предоставено ползването на жилище, находящо се на адрес: *** съвместно на двамата съпрузи.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се *** на И.И.С., ЕГН **********.

ОСЪЖДА И.И.С., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 25,00 /двадесет и пет лева/, представляващи дължими държавни такси по настоящото производство.

ОСЪЖДА М.Н.С., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 25,00 /двадесет и пет лева/, представляващи дължими държавни такси по настоящото производство.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

 

СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.