Гражданско дело 2250/2018 - Определение - 31-08-2018

Определение по Гражданско дело 2250/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 8665

 

гр. Пловдив, 31.08.2018 г.

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІV БРАЧЕН състав, в закрито съдебно заседание на тридесет и  първи август две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията  гр. д. № 2250 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         ***********************************************************

  Предвид горното  и на основание чл.232 от ГПК съдът

 

                                                        О П Р Е Д Е Л И:

                    

            ПРЕКРАТЯВА на  основание чл. 232 ГПК  производството по гр. дело № 2250 по описа на съда за 2018г. на  ПРС, ІV брачен  състав, касателно  предявения  иск с правно  основание по чл. 49 от  СК.

 

         Определението за прекратяване  на производството подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

         Препис  от настоящето  да се  изпрати  на  ищеца  .

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.