Гражданско дело 20590/2018 - Решение - 01-07-2019

Решение по Гражданско дело 20590/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    2732       01 07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   23 05 2019 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар:  Василена Стефанова

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 20590 по описа за 2018 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

****************************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между В.Д.В.- К. ЕГН ********** И Н.К.К. ЕГН **********, сключен  на **** в гр. П., област П.,  за което е съставен Акт за граждански брак № *** година  – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на Община П.,по взаимно съгласие .

         УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

         Съпрузите декларират сериозното си и непоколебимо съгласие за прекратяване на сключения между тях граждански брак.

Съпрузите декларират, че нямат н.д., поради което не е необходимо да се споразумяват относно родителските права и издръжка.

Съпрузите се съгласяват, че придобитото по време на брака моторно превозно средство, представляващо: ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка *** модел ***, per. № *****, двигател № ****, цвят ****, след прекратяването на брака става изключителна собственост на съпруга  Н.К.К., ЕГН **********, с адрес: ***.

Съпрузите се съгласяват семейното жилище, което са обитавали съвместно, находящо се в гр. П., ********** да остане за ползване  на съпругата  В.Д.В. - К., ЕГН **********.

Съпрузите декларират, че са работоспособни и могат да се издържат самостоятелно с доходите от труда си и от личното си имущество, поради което се споразумяват, че не си дължат издръжка нито за минало време, нито занапред след допускането на развода.

След развода съпругата ще носи предбрачното си фамилно име - В..

Разноските по делото се поемат по равно от двамата съпрузи, а разноските касаещи лекия автомобил са изцяло за сметка на съпруга Н.К.К..

 

ОСЪЖДА Н.К.К. ЕГН **********  да заплати по сметка на ПРС сумата от 32 лв.  тридесет и два лева стотинки  /, представляваща държавна такса за настоящото производство.

 ОСЪЖДА Н.К.К. ЕГН ********** *** сумата от 7,50лв/ седем лева и петдесет стотинки / местен данък за придобит в дял лек автомобил .

ОСЪЖДА В.Д.В.- К. ЕГН **********   да заплати по сметка на ПРС сумата от 20 лв. /двадесет лева/, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П./ Н. Вълчева

Вярно с оригинала.

М.К.