Гражданско дело 20459/2018 - Решение - 03-07-2019

Решение по Гражданско дело 20459/2018г.

                                            Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                     

                                      № 2775

 

                                      гр. Пловдив, 03.07.2019 г.

 

                                      В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в открито заседание на  тридесети май   две хиляди и деветнадесета година в състав :

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

При участието на секретаря ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр. дело №  20459  по описа на съда за 2018г., намира за установено следното:

……………………………………………………………………………..

По изложените съображения, съдът

 

                                      Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА брака между  М.Г.К., ЕГН ********** ***   и   Г.  К.  К., ЕГН ********** ***,  сключен на  ******.  с Акт за граждански брак №   ******. на Общински народен съвет – гр.  П., като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, на основание чл. 49, ал.1 от СК.

         ВИНА ЗА РАЗСТРОЙСТВОТО на брака има Г.  К.  К., ЕГН **********.

         СЛЕД прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име –  К..

         ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. П., ************, собственост на родителите на съпругата, се предоставя на  М.Г.К., ЕГН **********.

         СЪПРУЗИТЕ  не  дължат издръжка помежду си.

         ОСЪЖДА    Г.  К.  К., ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на ПРС в полза на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25,00 /двадесет и пет / лева.

         ОСЪЖДА    Г.  К.  К., ЕГН ********** ***   да заплати на М.Г.К., ЕГН ********** ***   сумата от 437,00 / четиристотин тридесет и седем/ лева – направени разноски по делото.

         Решението подлежи на обжалване  пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР