Гражданско дело 20301/2018 - Решение - 02-07-2019

Решение по Гражданско дело 20301/2018г.

НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ

 

№ 2771

 

 02.07.2019 г., гр. Пловдив

 

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

     На  02.07.2019 г. в публично заседание в състав :

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

СЕКРЕТАР : МАРИЯНА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 20301 по описа за 2018 година

СЪДЪТ

                                          Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА М.Н.Н. с ЕГН **********,***, да заплати „ДЗИ Общо застраховане” ЕАД, ЕИК 121718407, със седалище в гр. София и адрес на управление – район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 89Б: сумата от 1073.36 лв. /хиляда седемдесет и три лева и тридесет и шест стотинки/, представляваща изплатено от последното застрахователно обезщетение по сключен между него и третото лице Е.А.Н.договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите във формата на застрахователна полица № ............със срок на действие 27.04.2016 г.- – 27.04.2017 г. на трето увредено лице за репариране на следните повреди по лек автомобил марка ....., модел ......, рег. № ........ : преден капак, капак заден, задна броня, предна броня, фар десен, фар ляв, престилка предна, предна решетка, емблема предна решетка, калник преден ляв, калник преден десен, предна врата - лява, задна врата – лява, калник заден ляв, престилка задна, праг ляв, греда заден мост, амортисьор заден ляв, джанта стоманена задна лява, гума задна лява, рамка врати – лява, таван, заден шумозаглушител, стоп ляв, произтекли от ПТП, причинено на 07.10.2016 г. от М.Н.Н., който при управление на лек автомобил марка ....., модел ......, рег. № ........, с концентрация на алкохол в кръвта повече от 1,2 промила, с несъобразена скорост, при извършване на ляв завой загубил контрол над автомобила и последователно причинил материални щети на : лек автомобил рег. № ........, на лек автомобил марка ....... модел ...... рег. № ........ собственост на К.П.М.и на лек автомобил рег. № ........., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда - 21.12.2018 г., до окончателното й изплащане; сумата от 223.47 лева /двеста двадесет и три лева  четиридесет и седем стотинки/ - обезщетение за забава за периода 26.11.2016 г. – 13.12.2018 г. и сумата от 484.92 лева /четиристотин осемдесет и четири лева и деветдесет и две стотинки/ разноски по производството.  

Решението не подлежи на обжалване.

Преписи на решението да се връчат на страните.

Страната, срещу която е постановено неприсъственото решение може да се защити по реда на чл. 240, ал. 1 ГПК.

Да се издаде на ищеца изпълнителен лист за присъдените с решението суми, за което да се събере държавна такса в размер на 5 лева.

В тази част решението има характер на разпореждане, което може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Пловдив с частна жалба в двуседмичен срок, който за ищеца тече от днес, а за ответника - от датата на връчване на поканата за доброволно изпълнение.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в  14:33  часа.

 

 

 

                                       

          РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Таня Буква

 

 

 

                                         СЕКРЕТАР: /п./ Марияна Михайлова

 

          Вярно с оригинала!                                     

          ММ