Гражданско дело 19819/2018 - Решение - 12-07-2019

Решение по Гражданско дело 19819/2018г.

                                               Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 2947

 

                                      гр. Пловдив, 12.07.2019г.

 

                                      В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в открито заседание на  четвърти юни   две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

При участието на секретаря ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 19819   по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното :

…………………………………………………………………………….

         По изложените съображения съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

        

         ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.  С.  И., ЕГН ********** ***    срещу  А.  Б.  И., ЕГН  ********** ***    ИСК  за изменение на определените мерки на лични отношения с детето  Й. А. И., ЕГН  **********,  установени с Решение №   763/04.03.2018г. по  бр. дело № 746/2018г. на ПдРС,   както следва:       Родителските права по отношение на детето  Й. ще се упражняват съвместно от двамата родители, като считано от 1-во до 15-то число на всеки календарен месец родителските права ще се упражняват от майката и детето ще живее на адреса на майката; от 15-то до 30-то число на всеки календарен месец  родителските права ще се упражняват от бащата и местоживеенето на детето ще бъде на адреса на бащата. През четните години на Коледа детето ще бъде при бащата, а на Нова година – при майката; през нечетните години  на Коледа детето ще бъде при майката, а на Нова година – при бащата. Всяка четна година детето ще прекарва Великденските празници при бащата, а всяка нечетна – при майката, както и по всяко друго време по взаимно съгласие между двамата родители.    

         ОТХВЪРЛЯ предявения насрещен иск от А.  Б.  И., ЕГН  ********** ***   срещу   Н.  С.  И., ЕГН ********** ***    за изменение на режима на лични отношения с детето  Й. А. И., ЕГН  **********,  по следния начин:  -  майката да вижда детето си всеки втори и четвърти петък, събота и неделя от месеца, с преспиване от петьк от 18.00 часа до неделя в 18.00 часа; Един месец от лятната ваканция, който не съвпада с годишния отпуск на бащата;  Коледните празници детето Й. А. И. на всяка четна година да празнува със своя баща, а всяка нечетна година със своята майка, като майката следва даговземаот 19,00ч. на 23.12 и ше го връща  в 19,00ч. на 26.12;  Новогодишните празници детето Й. А. И. на всяка четна година да празнува със своята майка, а всяка нечетна година със своя баща, като майката следва да го взема от 19,00ч. на 30.12 и ще го връща  в 19,00ч. на 01.01; Великденските празници детето Й. А. И. на всяка четна година ще празнува със своя баща, а всяка нечетна година със своята майка, като майката следва да го взема от 19,00ч. на предния ден и да го връща в 19,00ч. на Великден; Рождените дни на детето Й. А. И. да отбелязват заедно, като допълнително уточняват  мястото на тьржеството; Майката да взема детето Й. А. И. за рождения си ден на ******. от 19,00ч. на ***** и да го върне в 19,00ч. на *****. Да се  определи   месечна издръжка на детето Й. А. И. в размер на 200 лева, вносими от майката по банкова сметка, ***-то число на текущия  месец.

         Решението подлежи на обжалване  пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР