Гражданско дело 19784/2018 - Определение - 02-07-2019

Определение по Гражданско дело 19784/2018г.

ПРОТОКОЛ

   

    № 7440

 

Година 2019                                                    Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХІХ  гр. състав

На  втори юли                                                  Година   2019

 

В публично заседание в следния състав:

                                       

           Председател: ТАНЯ БУКОВА           

Секретар: Марияна Михайлова

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

гражданско дело номер  19784  по описа за  2018  година.

На поименното повикване в  15:00  часа се явиха 

          При условията на чл. 142, ал. 1 от ГПК.

На първо четене.

Ищецът – редовно призован, за същия се явява пълномощникът му .... Ч..

Ответникът – редовно призован, явява се лично, представя лична карта за снемане на самоличността му, като след извършване на справка, личната карта му бе върната.

.... Ч.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

Няма процесуални пречки, поради което

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Пристъпи се към изясняване на фактическата страна на спора.

.... Ч.: Разговаряхме с ответника и след извършена допълнителна проверка в нашата система се установи, че задължението е изплатено включително и разноските на 19.04.2019 г. и в този смисъл не поддържаме и оттегляме иска.

С оглед на изявлението на процесуалния представител на ищеца, че оттегля предявените искове, съдът е десезиран от разглежданено на същите, поради което на основание чл. 232 ГПК производството по делото следва бъде прекратено, като на основание т. 13 от Тълкувателно решение № 4/18.06.2014 г. постановено от ВКС на РБ ОСГТК по тълкувателно дело № 4/2013 г. издадената по ч. гр. д. № 989/2018 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ гр. с. Заповед № 5520/15.06.2018 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК следва да бъде обезсилена. Ето защо

СЪДЪТ                                         

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 19784/2018 г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХІХ гр. с. поради оттегляне на предявените искове.

ОБЕЗСИЛВА Заповед № 5520/15.06.2018 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК издадена по ч. гр. д. № 9894/2018 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ гр. с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в  15:04  часа.

 

 

 

                                       

          РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Таня Букова

 

 

 

                                         СЕКРЕТАР: /п./ Марияна Михайлова

 

Вярно с оригинала!

ММ