Гражданско дело 19519/2018 - Решение - 10-07-2019

Решение по Гражданско дело 19519/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер            2905                             Година 10.07.2019                                Град  ПЛОВДИВ

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                                  ХІІІ граждански състав

На тринадесети юни                                                        две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

Секретар: МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №19519 по описа за 2018 година

и за да се произнесе, взе предвид:

                        Производство по реда на член 542 и сл. от ГПК.

………………………………………………………………………………………

                        Водим от гореизложеното съдът

 

Р Е Ш И:

 

                        ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че на *** в с. ***, общ. ***, обл./окръг/ ***, е починало лицето Н. А.С. ЕГН **********, роден на *** г.

                        ЗАДЪЛЖАВА Община ***, да издаде акт за смърт на лицето Н.А.С. роден на *** г., ЕГН **********.

                        ПРЕПИС  от решението след влизането му в сила следва да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние за сведение и изпълнение.

                        РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчване на съобщение до страните.

           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

В.С.