Гражданско дело 18616/2018 - Определение - 17-07-2019

Определение по Гражданско дело 18616/2018г.

                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е № 8000

 

                                     град Пловдив,17 07 .2019 година

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 3 брачен състав, в закрито съдебно заседание на 17 07  2019 година, в състав:                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 186116 /2018 година по описа на Районен съд – Пловдив,  3 брачен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

***********************************************************

 По гореизложените съображения и поради липсата на компетентност, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д. № 18616/2019г. по описа на Пловдивския районен съд,3– ти брачен състав  по    ИСК  с правно  основание  по чл. 59  ал 9 от  СК, предявен  от А.Ж.Д. ЕГН ********** чрез а. Д.В. – П. в качеството на негов п. п. ,против М.А.К. ЕГН **********, поради неподсъдност на делото на  Районен съд- Пловдив и липса на м.  к. да  го разгледа.

 

 

Определението подлежи на обжалване от страните  в производството с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок  от  узнаването  за него.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П./ Н. Вълчева

Вярно с оригинала.

М.К.