Гражданско дело 18373/2018 - Решение - 19-07-2019

Решение по Гражданско дело 18373/2018г.

РЕШЕНИЕ

      

Номер  3086                       19.07.2019   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Пловдив                                                                        І брачен състав

На деветнадесети юли две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание на седми юни две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

                                                  Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  18737                                                      по описа за   2018 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

***********************************************************

           По изложените съображения, Съдът

 

                                                   Р    Е    Ш    И   :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ иска на Р.П.Т. – Л., ЕГН ********** с адрес: *** да бъдат изменени постановените по-рано мерки относно режима на лични отношения на детето Д. А. Л., с ЕГН ********** с бащата А.К.Л., ЕГН **********, с адрес: *** постановени с Решение № 3056/18.10.16г. по гр.д. № 2319/16г. по описа на Районен съд – П.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните  пред Окръжен съд - Пловдив.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./

 

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.