Гражданско дело 18277/2018 - Определение - 02-07-2019

Определение по Гражданско дело 18277/2018г.

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                         7314       02.07.2019г. , гр.Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на втори юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 18277  по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

           

            Производството по делото е образувано по искова молба от Х.Г.Д., ЕГН ********** против И.Н.Д., ЕГН **********, с която е направено искане за определяне на по-голям дял от изградена по време на брака между страните еднофамилна двуетажна жилищна сграда с идентификатор 03839.501.169.2 със застроена площ от 59 кв.м., построена в поземлен имот № 03839.501.169, …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

           По изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

           ВРЪЩА искова молба от Х.Г.Д., ЕГН ********** *** против И.Н.Д., ЕГН

 

 

********** *** и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 18277 по описа за 2018г. на Пловдивски районен съд.

                 

          Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.                             

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ