Гражданско дело 17104/2018 - Решение - 05-07-2019

Решение по Гражданско дело 17104/2018г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер          2827                 05.07.2019   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Пловдив                                                            І брачен състав

На пети юли две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание на пети юни две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  17104                                                    по описа за   2018 година

 

……………………………………………………………………………

По изложените съображения, съдът

                                            Р Е Ш И :

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето С.А.В., с ЕГН ********** на майката П.О.П., с ЕГН **********, като определя местоживеене на детето при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения между детето С.А.В., с ЕГН ********** и бащата А.С.В. ЕГН **********, с адрес: *** както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 10,00ч. в събота до 17,00 часа в неделя; по 15 дни през лятото и 15 дни през зимата, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

ОСЪЖДА А.С.В. ЕГН ********** да заплаща на С.А.В., с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител П.О.П., с ЕГН ********** с адрес: ***  месечна издръжка в размер на 160,00 лв. /сто и шестдесет лева/, считано от подаване на исковата молба - 30.10.18г. до настъпване на законоустановена причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска.

ОСЪЖДА А.С.В. ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 230,40 лева /двеста и тридесет лева и четиридесет стотинки/, представляващи дължими държавни такси по настоящото производство.

ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението съгласно чл. 242 ал.1 от ГПК в частта относно присъдената издръжка.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

СЪДИЯ: /п/ Т. Маслинкова

 

Вярно с оригинала.

С.А.