Гражданско дело 1632/2018 - Определение - 29-06-2020

Определение по Гражданско дело 1632/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 6596                       29.06.2020 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІV граждански състав, в закрито заседание на 29.06.2020 г., като разгледа докладваното от съдията Тенева гражданско дело № 1632по описа на съда за 2018 г., намира следното:

 

Производството е по чл. 34 от СЗ във втора фаза на делбата. …………………………………………………………………………………………..

 

Така мотивиран, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело 1632/2018 г. на ПРС.

 

            ОСЪЖДА И.Д.Н., ЕГН **********, постоянен адрес *** А и К.О.Н., ЕГН **********, постоянен адрес: *** да заплатят в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС суми от по 50 лв.(петдесет лева) за държавна такса за производството.

 

            Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните.

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.