Гражданско дело 16270/2018 - Определение - 06-12-2018

Определение по Гражданско дело 16270/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№12780                      06.12.2018 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІV граждански състав, в закрито заседание на 06.12.2018 г., като разгледа докладваното от съдията Тенева гражданско дело № 16270 по описа на съда за 2018 г., намира следното:

 

Производството е по чл. 19 от ЗГР. …………………………………………………………………….

Така мотивиран, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело 16270 от 2018 г. на ПРС.

ВРЪЩА молбата на Ж.К.С. на подателя и.

            Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните.

СЪДИЯ: /П/

ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

В.С.