Гражданско дело 15729/2018 - Решение - 12-07-2019

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 2958                                       Година 12.07.2019                                Град  ПЛОВДИВ

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                                  ХІІІ граждански състав

На тринадесети юни                                                        две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

Секретар: МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №15729 по описа за 2018 година

и за да се произнесе, взе предвид:

                        Производство по реда на член 542 и сл. от ГПК.

            .......................................................................................................................................................................................................................

                        Водим от гореизложеното съдът

 

Р Е Ш И:

 

                        ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че на 19.01.1994 г. в гр. ***, е починало лицето И.Г.К. ЕГН **********, роден на *** г., б.ж.  на с. ***, общ. ***.

                        ЗАДЪЛЖАВА Община ***, да издаде акт за смърт на лицето И.Г.К. ЕГН **********,  роден на *** г.

                        ПРЕПИС  от решението след влизането му в сила следва да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние за сведение и изпълнение.

                        РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчване на съобщение до страните.

           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева-Гургова

 

Вярно с оригинала: Ц.В.