Гражданско дело 14559/2018 - Решение - 11-07-2019

Решение по Гражданско дело 14559/2018г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер   2943                 /  11 07 2019 година               град                     ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

На   23 05 2019година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

Секретар: ВАСИЛЕНА СТЕФАНОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско   дело номер 14559 по описа за 2018 година

намери за установено следното:

 

         ****************************************************************

 

           По изложените съображения, Съдът

        

                                                        Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо малолетното дете Г.Н.Х. ЕГН **********  на майката  М.А.Б. ЕГН **********   ,като определя местоживеене на детето при майката .

          ОПРЕДЕЛЯ режим за осъществяване на лични отношения между бащата Н.Х.Х. ЕГН ********** и детето Г.Н.Х.ЕГН **********,  както следва: до навършване на ** годишна възраст на детето -всяка първа и трета неделя от месеца от 10ч до 12ч и от 16 до 18 часа, в присъствие на майката или на посочено от нея лице . След  навършване на ** възраст на детето – всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10ч до 18ч ,без преспиване , за празниците Коледа , Нова година  ,  Великден и за рождения ден на детето – за по 2 часа .  

 

         ОСЪЖДА Н.Х.Х. ЕГН **********  , да заплаща месечна издръжка на малолетното си дете Г.Н.Х.ЕГН **********  ,чрез неговата майка и законен представител М.А.Б. ЕГН **********,  в размер на 200 /двеста / лева, считано от 07 09 2018г занапред , ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска ,до навършване на пълнолетие на детето или настъпване на друга причина обуславяща изменението или прекратяването на това задължение. Отхвърля иска в частта му от уважения размер на издръжката ,до претендирания такъв от 250лв месечно .

                  ОСЪЖДА Н.Х.Х. ЕГН ********** , да заплати  месечна издръжка на малолетното си дете Г.Н.Х.ЕГН **********  ,чрез неговата майка и законен представител М.А.Б. ЕГН **********,  в размер на 200 /двеста / лева,за изминал период от време ,за периода 05 05 2018-07 09 2018г, ведно със законната лихва от падежа до окончателното изплащане на дължимата сума . Отхвърля иска в частта му от уважения размер на издръжката ,до претендирания такъв от 250лв месечно .

 

         ОСЪЖДА Н.Х.Х. ЕГН **********  да заплати държавна такса в размер на 364лв  / триста шестдесет и четири лева  / лева по сметка на ПРС.

ОСЪЖДА Н.Х.Х. ЕГН **********  да заплати  на М.А.Б. ЕГН ********** сумата от 664лв / шестстотин шестдесет и четири лева / разноски по делото съразмерно с уважената част на исковете

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне пред Пловдивския Окръжен съд.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П./ Н. Вълчева

Вярно с оригинала.

М.К.